Kai Intake-terrified

This was Kai on intake-terrified and beaten down