Kai March 5, 2015

Kai’s whole body had infected skin